Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Камара на инженерите по геодезия в България

Камара на инженерите по геодезия е основана през 2006г. в резултат на повишения обем от извършваните дейности по геодезия и кадастър и нуждата от уеднаквяване на дейностите, които могат да се извършват и сертификатите издавани от Европейския съюз.

Тя е - неправителствена организация, която обединява инженери геодезисти. Нейната основна задача е да защитава, насърчава, регулира и подкрепя професионалните интереси на своите членове и да повиши приноса им към обществото. В своята дейност, ще съдейства за повишаване на професионалната им квалификация и тяхната информираност за националните и международните стандарти в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

Ръководена от Управителен съвет на изборен мандат Камара на инженерите по геодезия насърчава членовете си да участват в бъдещото развитие на професията като участват в различни комисии - Контролният съвет, Комисията по професионална етика и областни колегии.

виж повече

Събития

Общо събрание на КИГ за 2020 година

Дата: 27.03.2020
Място: 27 Март 2020 г. - с. Арбанаси,общ.Велико Търново, Парк-хотел "Арбанаси"

Във връзка с чл. 14, ал. 2 от Устава на Камарата на инженерите по геодезия, насрочвам редовно Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия .

виж повече

Новини

01.02.2021

Писмо до Президента на Р България г-н Румен Радев

Относно Закон за изменение и допълнение на ЗУТ, приет на второ четене от Народното събрание на 27.01.2021 г.

20.11.2020

Декларация и споразумение за сътрудничество.

Декларация и споразумение за сътрудничество.

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb