Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

КИГ - Камара на инженерите по ГЕОДЕЗИЯ в България

Научи повече и стани член на Камарата на инженерите по геодезия

Камара на инженерите по геодезия в България

Камара на инженерите по геодезия е основана през 2006г. в резултат на повишения обем от извършваните дейности по геодезия и кадастър и нуждата от уеднаквяване на дейностите, които могат да се извършват и сертификатите издавани от Европейския съюз.

Тя е - неправителствена организация, която обединява инженери геодезисти. Нейната основна задача е да защитава, насърчава, регулира и подкрепя професионалните интереси на своите членове и да повиши приноса им към обществото. В своята дейност, ще съдейства за повишаване на професионалната им квалификация и тяхната информираност за националните и международните стандарти в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

Ръководена от Управителен съвет на изборен мандат Камара на инженерите по геодезия насърчава членовете си да участват в бъдещото развитие на професията като участват в различни комисии - Контролният съвет, Комисията по професионална етика и областни колегии.

виж повече

Събития

Заседание на УС на КИГ

Дата: 20.09.2019
Място: гр. Пловдив

На 20.09.2019 г. ще се проведе заседание на  УС  на КИГ в гр. Пловдив със следния дневен ред , който може да бъде допълнен с още теми за разглеждане: 1.Информация з

виж повече

Новини

12.11.2019

Разяснителна среща в АГКК на 03 Декември 2019 г.

Разяснителна среща в АГКК на 03 Декември 2019 г.

07.11.2019

Кореспонденция с НСОРБ, МРРБ и АГКК

Кореспонденция с НСОРБ, МРРБ и АГКК

Copyright © 2019 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb