Камара на инженерите по геодезия
Меню

Камара на инженерите по геодезия

Камара на инженерите по геодезия е основана през 2006г. в резултат на повишения обем от извършваните дейности по геодезия и кадастър и нуждата от уеднаквяване на дейностите, които могат да се извършват и сертификатите издавани от Европейския съюз.

Тя е - неправителствена организация, която обединява инженери геодезисти. Нейната основна задача е да защитава, насърчава, регулира и подкрепя професионалните интереси на своите членове и да повиши приноса им към обществото. В своята дейност, ще съдейства за повишаване на професионалната им квалификация и тяхната информираност за националните и международните стандарти в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

Ръководена от Управителен съвет на изборен мандат Камара на инженерите по геодезия насърчава членовете си да участват в бъдещото развитие на професията като участват в различни комисии - Контролният съвет, Комисията по професионална етика и областни колегии.

виж повече

Събития

Общо събрание на Камара на инженерите по геодезия

Дата: 07.04.2023
Място: Гр. София - УАСГ , София, бул. „Христо Смирненски“ № 1

Общо събрание на Камара на инженерите по геодезия на 07 Април 2023 г.

виж повече

Новини

31.05.2023

Състезание за млади геодезисти на CLGE

Състезание за млади геодезисти на CLGE

09.05.2023

Презентация "Използване на нови технологии в геодезията" - автор инж. Красимир Методиев

Презентацията на Иван Карчев - експерт по тестване на софтуер в АГКК

Copyright © 2023 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb