Членовете на камарата ползват 7% отстъпка на всички продукти


x Close

КАК ДА СТАНА ЧЛЕН

Формуляр за членство
Формуляр за правоспособност
Формуляр за продължаване на членство и правоспособност
Декларация за съгласие
Инструкции
 • Свалете прикачения файл / десен бутон от падащо меню save target as изберете папка в която да го запишете на Вашия компютър /.
 • Попълнете всички полета.
 • Прикачете копия от всички посочени документи и копие от вносната бележка.
 • Всички заявления трябва да се предадат на областния председател или в централния офис
Методи за плащане
 • Заплащане се извършва само по банков път.
 • Годишен членски внос се заплаща до 31 декември на предходната година.

ТАКСИ ЗА ЧЛЕНСТВО И ПРАВОСПОСОБНОСТ
 • Встъпителна вноска за членство - 50лв. еднократно
 • Годишен членски внос - 50лв.
 • Встъпителна вноска за придобиване на право за ползване на печат, съдържащ логото на камарата - 50лв
 • Годишна вноска за сертификат и право за ползване на печат - 70лв. ежегодно
Приети такси за членство и правоспособност на националното Учредително събрание на камарата на инженерите по геодезия на 15 декември 2006г. и след приети промени на Общото отчетно - изборно събрание на 11 март 2011г.
 • Встъпителна вноска  -  150лв.
 • Годишен членски внос  -  50лв.
 • Вноската за придобиване на право за ползване на печат, съдържащ логото на камарата  -  50лв.еднократно + 100лв. ежегодно
Нови такси за членство и правоспособност за 2015 година ,влизащи в сила от 01.01.2015 г., приети на Общото събрание на КИГ на 28.03.2014 г. До края на 2014 година всички такси остават без промяна .
 • Встъпителна вноска  -  150лв.
 • Годишен членски внос  -  50лв.
 • Вноската за придобиване на право за ползване на печат, съдържащ логото на камарата  -  50лв.еднократно + 70лв. ежегодно

БУЛСТАТ – BG175244592
Седалище/ адрес на управление:
Гр. София, област София, община София
Р-н Витоша, пощ. Код: 1618, бул. “ Цар Борис ІІІ “ № 215, ет. 13, ст.15
инж. Милен Димиев - председател
Банка: УниКредит Булбанк
IBAN BG91UNCR75271066739518
BIC UNCRBGSF