Членовете на камарата ползват 7% отстъпка на всички продуктиЧленовете на камарата ползват 5% допълнителна празнична отстъпка в периода 20.12.2018 - 10.01.2019 г.
x Close

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Въпрос: КОЙ ИМА ПРАВО ДА ИЗГОТВЯ КОМБИНИРАНИ СКИЦИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.140, АЛ. 2 ОТ ЗУТ (ИЗМ. И ДОП. ДВ БР.82/2012 Г.)?
От: 23. 01. 2013г.
Име: инж. Петрова
Отговор #1: Уважаема инж. Петрова,
с така зададения въпрос може да се обърнете към АГКК, където можете да получите компетентен отговор.