Членовете на камарата ползват 7% отстъпка на всички продукти


x Close

СТРУКТУРА » Управителен съвет

инж. МИЛЕН СТЕФАНОВ ДИМИЕВ
председател
София
0898418436
инж. ТИХОМИР ТОДОРОВ КАЛЧЕВ
член
Стара Загора
0887 36 14 61
инж. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ НИКОВ
член
Бургас
0887 73 12 37
инж. ТАНЯ ТОДОРОВА ПАШОВА
член
Бургас
0888 32 88 22
инж. КРАСИМИРА БОЖКОВА КАТЕЛИЕВА
член
Варна
0889 22 75 69
инж. МОМЧИЛ ВИКТОРОВ ТЕРЗИЙСКИ
член
Велико Търново
0889 51 50 56
инж. ТОТЬО МАРИНОВ АНГЕЛОВ
член
Ловеч
0887 91 20 29
инж. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КИРОВ
член
Пазарджик
0897 95 66 44
инж. ОГНЯН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
член
Пазарджик
0887 38 85 37
инж. БОРЯНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
член
Плевен
0888 53 35 54
инж. БЕЛА БЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
член
Пловдив
0888 32 89 61
инж. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
член
Пловдив
0888 81 94 28
инж. ДИМИТЪР ГЕНЧЕВ АРНАУДОВ
член
Пловдив
0898 66 73 60
инж. МАРИАНА СТОЯНОВА МАРИНОВА
член
Сливен
0887 43 11 89
инж. ВЕСЕЛИН БОЯНОВ МОНОВ
член
София
0887 55 02 59
инж. НЕЛИ ДИМОВА СТАРЧЕВА
член
Стара Загора
0887 87 27 39
инж. КРАСИМИР ИВАНОВ ТРАЙКОВ
член
Хасково
0888 43 15 00