Членовете на камарата ползват 7% отстъпка на всички продукти


x Close

СТРУКТУРА » Контролен съвет

инж. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЧУКАЛОВ
председател
Пловдив
0898 58 66 35
инж. ГАЛИНА ПЕТКОВА КАРАГЯУРОВА
член
Стара Загора
0888 54 46 04
инж. ЙОАН КРИКОР КАРАТЕРЗИЯН
член
Варна
0888 24 05 87
инж. ХРИСТО НИКОЛАЕВ САМУШЕВ
член
Пловдив
0885 07 03 14
инж. НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ ДИМИТРОВ
член
София
0888 83 56 66