Членовете на камарата ползват 7% отстъпка на всички продукти


x Close

СТРУКТУРА » Комисия по професионална етика

инж. АТАНАС ИВАНОВ ИВАНОВ
председател
Бургас
0887 94 95 53
инж. ДИМИТЪР ИЛИЕВ КАЗАНДЖИЕВ
член
Бургас
0887 09 09 20
инж. ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
член
Варна
0888 89 48 71
инж. ДИМИТЪР СПАСОВ КОЛЧЕВ
член
Пловдив
0889 91 52 01
инж. ЯВОР ИВАНОВ ЕНЕВ
член
Стара Загора
0888 47 71 58