Членовете на камарата ползват 7% отстъпка на всички продукти


x Close

ДОКУМЕНТИ

Типов договор за геодезически услуги
Типов договор за геодезически услуги
 
Протокол 42
Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 19.04.2019 г. в гр. Троян се проведе заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия.
 
Методика за препоръчителни минимални цени за геодезически дейности за 2019 година
Методика за препоръчителни минимални цени за геодезически дейности за 2019 година
 
Протокол от Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия, проведено на 15 Март 2019 г. в гр. София
Протокол от Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия, проведено на 15 Март 2019 г. в гр. София
 
Протокол от проведено заседание на ОК Кюстендил 2
Протокол от проведено заседание на ОК Кюстендил на 13.03.2019 г.
 
Протокол от проведено заседание на ОК Кюстендил 1
Протокол от проведено заседание на ОК Кюстендил на 13.03.2019 г.
 
Отчет на Управителния съвет на КИГ
Отчет на Управителния съвет на КИГ
 
Отчет на Комисията по професионална етика на КИГ
Отчет на Комисията по професионална етика на КИГ
 
Отчет на Контролния съвет на КИГ
Отчет на Контролния съвет на КИГ
 
Относно проведено Общо събрание на ОК Плевен
Текста е извадка от ел.поща : От boriv@mail.bg Получател kamara@kig-bg.org Дата 2019-03-05 19:50 Приоритет Нормален Текст на писмо Здравейте! На ..... се проведе отчетно изборно събрание За председател на ОК Плевен бе избрана инж. Боряна
 
Областни колегии, в които не са проведени събрания
В няколко областни колегии не са проведени общи събрания. Това са : ОК Разград, ОК Русе и ОК Шумен. Прилагам кореспонденция с ОК Разград и ОК Шумен. С председателя на ОК Русе беше проведен телефонен разговор, но официален отговор на ел.поща не е получен.
 
Протокол от проведено заседание на ОК Ямбол
Протокол от проведено заседание на ОК Ямбол на 26.02.2019 г.
 
Протокол от проведено заседание на ОК Хасково
Протокол от проведено заседание на ОК Хасково на 20.02.2019 г.
 
Протокол от проведено заседание на ОК Стара Загора
Протокол от проведено заседание на ОК Стара Загора на 21.02.2109 г.
 
Протокол от проведено заседание на ОК София
Протокол от проведено заседание на ОК София на 26.02.2019 г.
 
Протокол от проведено заседание на ОК Смолян
Протокол от проведено заседание на ОК Смолян на 28.02.2019 г.
 
Протокол от проведено заседание на ОК Сливен
Протокол от проведено заседание на ОК Сливен на 05.03.2019 г.
 
Протокол от проведено заседание на ОК Силистра
Протокол от проведено заседание на ОК Силистра на 22.02.2019 г.
 
Протокол от проведено заседание на ОК Пловдив
Протокол от проведено заседание на ОК Пловдив на 20.02.2019 г.
 
Протокол от проведено заседание на ОК Пазарджик
Протокол от проведено заседание на ОК Пазарджик на 07.03.2019 г.
 
Протокол от проведено заседание на ОК Монтана 2
Протокол от проведено заседание на ОК Монтана на 21.02.2019 г.
 
Протокол от проведено заседание на ОК Монтана 1
Протокол от проведено заседание на ОК Монтана на 21.02.2019 г.
 
Протокол от проведено заседание на ОК Ловеч
Протокол от проведено заседание на ОК Ловеч на 11.03.2019 г.
 
Протокол от проведено заседание на ОК Добрич
Протокол от проведено заседание на ОК Добрич на 21.02.2019 г.
 
Протокол от проведено заседание на ОК Габрово
Протокол от проведено заседание на ОК Габрово на 07.03.2019 г.
 
Протокол от проведено заседание на ОК Враца
Протокол от проведено заседание на ОК Враца на 28.02.2019 г.
 
Протокол от проведено заседание на ОК Видин
Протокол от проведено заседание на ОК Видин на 25.02.2019 г.
 
Протокол от проведено заседание на ОК Велико Търново
Протокол от проведено заседание на ОК Велико Търново на 19.02.2019 г.
 
Протокол от проведено заседание на ОК Варна
Протокол от проведено заседание на ОК Варна на 07.03.2019 г.
 
Протокол от проведено заседание на ОК Бургас
Протокол от проведено заседание на ОК Бургас на 05.03.2019 г.
 
Протокол от проведено заседание на ОК Благоевград
Протокол от проведено заседание на ОК Благоевград на 28.02.2019 г.
 
Законопроект за изменение и допълнение на ЗКИР
На 01.03.2019г. Министерски съвет внесе в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на ЗКИР
 
Протокол 41
Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 08.02.2019 г. в хотел „Аугуста” - Хисаря се проведе заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия.
 
Писмо от заместник-министъра на МРРБ инж. Валентин Йовев до КАБ и КИИП
Относно Българска геодезическа система за територията на Република България - "БГС - 2005"
 
Писмо от НПО до АГКК
Писмо от НПО до АГКК
 
Протокол 40
Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 23.11.2018 г. в хотел „Севастократор” - Арбанаси се проведе заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия.
 
Протокол 39
Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 28.09.2018 г. в к.к. „Св.Св.Константин и Елена” се проведе заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия.
 
Правилник за дейността на УС на КИГ
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ
 
Протокол 38 от заседание на УС на КИГ
Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 21.06.2018 г. в офиса на КИГ в гр. София се проведе заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия
 
Устав на КИГ
Устав на КИГ с нанесени промени
 
Протокол от Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия
Протокол от Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия проведено на 30.03.2018г. в гр. Пловдив.
 
Отчет на комисия по професионална етика към КИГ
Отчет на комисия по професионална етика към КИГ
 
Отчет на Контролния съвет на КИГ
Отчет на Контролния съвет на КИГ
 
Предложения на работната група за промени в устава на КИГ
Предложения на работната група за промени в устава на КИГ, подкрепени от УС с решение от 16.02.2018г.
 
Проекто бюджет за 2018 година
Счетоводна справка за 2017 г. и Проекто бюджет за 2018 година.
 
Отчет за дейността на Управителния съвет на КИГ
Отчет за дейността на Управителния съвет на КИГ за периода 02.06.2017 г. до 30.03.2018 г.
 
Годишен финансов отчет за 2017 година
Годишен финансов отчет на КИГ за 2017 година
 
На 27.02.2018г. се проведе среща на правоспособните физически и юридически лица с ръководството на АГКК и СГКК-София, организирана от АГКК, КИГ и АГФ
На 27.02.2018г. се проведе организирана от АГКК, КИГ и АГФ среща на правоспособните физически и юридически лица с ръководството на АГКК и СГКК-София. Целта на срещата бе подобряване на качеството на проектите за изменение на КККР и на обслужване на гражда
 
Протокол 37
Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 16.02.2018 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия.
 
Писмо до МРРБ
Относно работата на Съвета по геодезия , картография и кадастър
 
Писмо до изпълнителния директор на АГКК
Относно по-активен диалог между НПО и АГКК
 
Протокол 36 от заседание на УС на КИГ
Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 17.11.2017 г. от 13,00 часа в гр. Хисаря се проведе заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия
 
Писмо до МРРБ
Относно общата позиция на КИГ, Секция "Геодезия и приложна геодезия" в КИИП, СГЗБ и АГФ.
 
Писмо до Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Относно съществуващите два режима за регистрация на лица, извършващи геодезически дейности.
 
Благодарствено писмо от проф. д-р инж. Елена Пенева - Декан на Геодезически факултет на УАСГ
Благодарствено писмо от проф. д-р инж. Елена Пенева - Декан на Геодезически факултет на УАСГ до Камара на инженерите по геодезия
 
Устав на КИГ
Устав на КИГ с нанесени промени, приети на Извънредно събрание на КИГ, проведено на 20.10.2017 г.
 
ПРОТОКОЛ от Извънредно събрание на КИГ, проведено на 20.10.2017 г.
ПРОТОКОЛ от Извънредно събрание на КИГ, проведено на 20.10.2017 г.
 
Протокол 35 от заседание на УС на КИГ
Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 07.07.2017 г. от 14,00 часа в гр. Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия...
 
Протокол 34
На 02.06.2017 г. в 16,00 часа и.д. Председател на Управителния съвет /УС/ на КИГ инж. Милен Димиев свика извънредно заседание на УС, съгласно чл.18, (3) от Устава на КИГ.
 
Протокол от редовно Общо отчетно събрание на КИГ от 02.06.2017 г., гр. София
Протокол от редовно Общо отчетно събрание на КИГ от 02.06.2017 г., гр. София
 
Годишен финансов отчет за 2016 година
Годишен финансов отчет за 2016 година - баланс , отчет за приходите и разходите
 
Протокол 32
Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 20.01.2017г. /петък/ в хотел „Калиста“, Старозагорски минерални бани се проведе редовно заседание на Управителния съвет / УС/ на КИГ
 
Протокол от Общо събрание на КИГ
ПРОТОКОЛ от редовно Общо отчетно събрание на Камарата на инженерите по геодезия 03.06.2016г., гр. София
 
Протокол 30
Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 16.09.2015г. /сряда/ в хотел „Калиста“, Старозагорски минерални бани се проведе редовно заседание на Управителния съвет на КИГ
 
Протокол 31
Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 25.03.2016г. /петък/ в хотел „Санкт Петербург“ , гр. Пловдив се проведе редовно заседание на Управителния съвет на КИГ
 
Годишен финансов отчет за 2015 година -
Годишен финансов отчет за 2015 година - баланс , отчет за приходите и разходите , отчет за собствения капитал , отчет за паричния поток
 
Годишен финансов отчет за 2014 година
Годишен финансов отчет за 2014 година - баланс , отчет за приходите и разходите , отчет за собствения капитал , отчет за паричния поток
 
Отчет на Комисия по професионална етика
Отчет на КПЕ за периода 11.03.2011 г. - 05.06.2015 г.
 
Отчет на Контролен съвет на КИГ
Отчет за дейността на Контролния съвет на КИГ за периода 28.03.2014 г. – 05.06.2015 г.
 
Протокол от Общо събрание на КИГ
Протокол от Общо събрание на КИГ провело се на 05.06.2015 г. в София
 
Протокол 29
Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 18.03.2015г. /сряда/ в гр.София се проведе първото редовно заседание на Управителния съвет на КИГ за тази година
 
Отговор на КИГ до КЗК
Отговор на Камарата на инженерите по геодезия до Комисия за защита на конкуренцията във връзка с минимални цени на услуги
 
Протокол 28
Съгласно чл. 18 (1) от Устава на КИГ на 27.11.2014г. /четвъртък/ в гр.Хисаря се проведе третото редовно заседание на Управителния съвет на КИГ
 
Протокол 13 / 11.09.2014 г.
На 11.09.2014 се състоя заседание на КПЕ. Пълна информация за дискутираните въпроси може да намерите в
 
ПРОТОКОЛ 27 - от редовно заседание на УС на КИГ на 17 юли 2014г.
В протокола може да се запознаете с отчетната дейност на КИГ за периода от 28 март 2014г. до 17 юли 2014г.
 
Обучителен семинар във връзка с измененията на ЗКИР
Предстои провеждането на четири обучителни семинара във връзка с измененията на ЗКИР, организирани от КИГ в градовете София, Пловдив, Варна и Плевен. За графика на провеждане, дневния ред и срока за заявяване на участие погледнете приложения документ.
 
Устав на Камара на инженерите по геодезия след измененията от 28.03.2014г., гласувани на Общото събрание на КИГ
Преди да станете член на Камара на инженерите по геодезия може да се запознаете с нашият устав.
 
Отчет на Председателя на Комисията по професионална етика при Камарата на инженерите по геодезия за извършената дейност през периода 24.04.2013 г. – 28.03.2014 г.
В отчета на Председателя на Комисията по професионална етика при Камарата на инженерите по геодезия може да намерите информация за получените жалби и предложените от КПЕ решения.
 
ПРОТОКОЛ от Общо отчетно събрание
ПРОТОКОЛ от редовно Общо отчетно събрание на Камарата на инженерите по геодезия 28.04.2014г., гр. Велинград
 
Проекто-бюджет на Камарата на инженерите по геодезия за 2014г.
В документа може да намерите предвидените приходи и разходи на КИГ за 2014г.
 
Годишен отчет на Камарата на инженерите по геодезия за 2013г. /balans/
Годишен отчет на Камарата на инженерите по геодезия за 2013г. /balans/
 
Обсъждане на приоритетите в сферата на геодезията, картографията и кадастъра /KIG/
Обсъждане на приоритетите в сферата на геодезията, картографията и кадастъра /KIG/
 
Заявление от инж. Валентин Илиев Йовев
С този документ инж. Валентин Йовев изразява писменото си заявление да бъде освободен като председател на Контролния съвет на Камарата на инженерите по геодезия.
 
Otchet-KPE-2012-2013
Отчет на Председателя на Комисията по професионална етика при Камарата на инженерите по геодезия за извършената дейност през периода 27.01.2012 г. – 24.04.2013 г.
 
ПРОТОКОЛ 26
ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ
 
ПРОТОКОЛ 25
ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ
 
Проект на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
Проекта е изготвен от Работна група към КИГ и изпратен до Министерството на инвестиционното проектиране, Комисията по Инвестиционното проектиране и Комисията по Регионално развитие и местно самоуправление.
 
ДЕКЛАРАЦИЯ от Камара на инженерите по геодезия с придружаващи писма до г-м Михаил Миков - председател на НС на РБ и г-н Пламен Орешарски - министър-председател на РБ
След взето решение на извънредно Общо събрание на КИГ на 04 юли 2013г., Камарата на инженерите по геодезия е категорично против всякакви монополи и концесии в областта на геодезията и кадастъра, както и ограничаване на правно-организационната форма под ко
 
Декларация до Омбудсмана на Република България
ДЕКЛАРАЦИЯ Във връзка със създадената порочна административна практика в общинските и държавни администрации и юридическите лица, длъжни да провеждат процедури по ЗОП
 
Протокол от извънредно Общо събрание на КИГ, провело се на 04.07.2013г.
В документа се съдържат разискваните казуси и взетите решения на извънредно Общо събрание на КИГ, провело се на 04.07.2013г.
 
първа Европейска среща на младите геодезисти на FIG
Уважаеми колеги, информирам Ви за предстоящата първа Европейска среща на младите геодезисти на FIG, която ще се проведе от 17 д- 18 октомври в Лисабон, Португалия. Всеки млад геодезист, който е желае може да вземе участие в срещата
 
Протокол на Контролния съвет на Камарата на инженерите по геодезия
В документа може да намерите отчетния доклад на Контролния съвет на КИГ за периода януари 2012г. до април 2013г.
 
Протокол от редовно Общо събрание на КИГ за 2013г.
На 24 април 2013г. в сградата на ГЕОПЛАНПРОЕКТ, гр. София се проведе редовно Общо събрание на КИГ за 2013г. В протоколът се съдържат отчетите на председателя на УС на КИГ - инж. Ангел Янакиев, председателя на КПЕ - инж. Венета Коцева и председателя на КС
 
Протокол 12 от Комисията по професионална етика
Протокол по разглеждане на жалба от гражданина Тихомир Деветаков срещу инж. Виктор Моралийски - 29.11.2012г.
 
Протокол 24
Формиране на становище на камарата на инженерите по геодезия относно законопроекта за изменение и допълнение на закона за кадастъра и имотния регистър, № 254 – 01 - 90, внесен от любен татарски и искра фидосова, приет на първо гласуване на 11.10.2012г.
 
Писмо до г-жа Искра Фидосова и г-н Любен Татарски
Писмо в което Камарата на инженерите по геодезия изразява официално своето становище относно законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, внесени от депутатите Искра Фидосова и Любен Татарски
 
Протокол 23
Учредяване на Областна колегия Перник към Камарата на инженерите по геодезия
 
Програма за Генералната асамблея на EGoS
ГА на EGoS ще се проведе 09.11. – 11.11.2012 год., в гр. София, хотел „Арена ди Сердика”. Организатор на събитието е АГФ, с председател инж. Мишо Настев.
 
Протокол 22
Решение на Камарата на инженерите по геодезия за участие в учредяването на сдружение "Долината на Места"
 
Протокол 21
Тук можете да се запознаете с отчетния доклад на председателя на Камарата на инженерите по геодезия за периода 07 - 10. 2012г., както и с темите обсъждани на заседанието.
 
Протокол 20
Гласуване за провеждане на събрание на УС - 26.10.2012г.
 
Протокол 19
Гласуване на УС за провеждане, съвместно с АГФ Социологическо проучване: "Състояние на кадастъра и геодезията в България"
 
Протокол 11 от Комисията по професионална етика
Протокол по разглеждана жалба - 01.10.2012г.
 
Първа редакция на доклада на съвета на европейските геодезисти за взаимно признаване на професионалните квалификации
Като заинтересована страна, CLGE участва в процеса на преразглеждане на Директива 2005/36/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 7 септември 2005г. - относно признаването на професионалните квалификации
 
ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГЕОДЕЗИСТИ
ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГЕОДЕЗИСТИ издаден от Съюза на геодезистите в Европа – CLGE – GE
 
Познавателна база данни на CLGE
CLGE има намерение да създаде динамична база данни с цялата важна информация за професията на геодезиста на ниво на Европейския съюз
 
Протокол 9 от заседание на КПЕ към КИГ
На 06.06.2012 г., в 10.00 часа, в офиса на КИГ в сградата на „ГЕОПЛАНПРОЕКТ” се състоя заседание на Комисията по професионална етика (КПЕ). Протокол от събранието можете да намерите в прикачения файл:
 
Протокол 18
На 14.06.2012г. се проведе заседание на Управителния съвет на Камарата на инженерите по геодезия, на което бяха поканени да присъстват членовете от Контролния съвет и Комисията по професионална етика на КИГ. Протокол от събранието можете да намерите в пр
 
Протокол 17
Протокол от електронно гласуване на УС на КИГ, проведено на 20.03.2012г.
 
Протокол 16
Протокол от проведено електронно гласуване на УС на КИГ, проведено на 22.11.2011г.
 
Протокол 15
Протокол от електронно гласуване на УС на КИГ, проведено на 19.10.2011г.
 
Протокол 14
Протокол от електронно гласуване на УС на КИГ, проведено на 18.10.2011г.
 
Протокол 13
На 01.07.2012г. беше проведено редовното събрание на УС на КИГ. Протокола от събранието можете да намерите в прикачения документ:
 
Доклад от Генералната асамблея на CLGE, проведена на 30-31.03.2012 г. в Единбург, Шотландия
На 30-31.03.2012 г. в Единбург, Шотландия беше проведена Генерална асамблея на CLGE. Доклад за събитието можете да намерите в прикачения файл:
 
Протокол от годишното Общо събрание на КИГ 27.01.2012г., гр. Пловдив.
На 27.01.2012г в гр. Пловдив, едновременно с Деня на геодезиста, се проведе годишното Общо събрание на киг. Протокол от събранието можете да намерите в прикачения файл:
 
Годишен отчет на Камара на инженерите по геодезия за 2011 година
Тук можете да намерите Годишен отчет на Камара на инженерите по геодезия за 2007 година: http://dox.bg/files/dw?a=c32ec38d5b
 
Отчетен доклад на председателя на КС на КИГ за периода 03.2011 - 01.2012г.
Тук ще намерите счетоводната справка за 2011г., която беше представена от председателя на КС на КИГ инж. В. Йовев на годишното Общо събрание на КИГ, проведено в х-л Санкт Петербург, гр. Пловдив, на 27.01.2012г.
 
Отчетен доклад на председателя на КПЕ на КИГ за периода 03.2011 - 01.2012г.
Тук ще намерите отчетния доклад на председателя на КПЕ на КИГ доц. В. Коцева за периода 03.2011 - 01.2012г., който беше представен на годишното Общо събрание на КИГ, проведено в х-л Санкт Петербург, гр. Пловдив, на 27.01.2012г.
 
Отчетен доклад на председателя на КИГ за периода 03.2011 - 01.2012г.
Тук ще намерите отчетния доклад на председателя на КИГ инж. А. Янакиев за периода 03.2011 - 01.2012г., който беше представен на годишното Общо събрание на КИГ, проведено в х-л Санкт Петербург, гр. Пловдив, на 27.01.2012г.
 
Протокол 10 на Комисията по професионална етика
По жалба от г-н Петър Николов Петров.
 
Зелената книга за модернизиране на директивата за професионалната квалификация
Документът е подготвен от Европейската комисия и е изпратен до Европейската геодезическа организация (CLGE), в която КИГ членува, за позиция относно засегнатите въпроси. Наличен е само на английски език:
 
Позиция на CLGE относно имотния регистър/ кадастъра
Прилагаме кратък документ, описващи ползите и нуждите, свързани с въвеждането на обществено ангажирани частни кадастрални геодезисти.
 
Писмо от президента на CLGE Жан Ив Пирло до Министър-председателя на Република България
Превод на писмото можете да намерите в приложения документ:
 
Проект на ЗИД на ЗКИР
Публикуван е проект на ЗИД на ЗКИР.
 
Позиция на CLGE относно Зеления документ
Наличен само на английски език.
 
Зеленият документ за модернизиране на директивата за професионалната квалификация
Документът е подготвен от Европейската комисия и е изпратен до Европейската геодезическа организация (CLGE), в която КИГ членува, за позиция относно засегнатите въпроси. Наличен е само на английски език:
 
Писмо от директора на FIG Марку Вилика
Писмото се отнася до Общото събрание проведено в рамките на Работната седмица на FIG 2011г. в Маракеш, Мароко, 18-22 май 2011г. Приложени са линкове към протоколите и приложенията от събранието. Документът можете да намерите в:
 
Изисквания за предварителна подготовка на Работна седмица на FIG
На проведеното на 01.07.2011г. редовно събрание на Управителния съвет на КИГ беше взето решение Камарата да кандидатства за организиране на Работната седмица на FIG в България през 2015 или 2016г. Документ, относно предварителната подготовка на събитието:
 
Протокол 13
На 14.04.2011г. се състоя редовно заседание на УС, КС и КПЕ. Пълна информация за дискутираните въпроси може да намерите в
 
На сайта на АГКК има публикувани нови проекти на подзаконови нормативни документи.
http://www.cadastre.bg/proekti-na-normativni-aktove
 
Доклад от Генералната асамблея на CLGE, проведена на 06-07 май 2011г. в Опатия , Хърватия
На 06-07 май 2011г в Опатия, Хърватия беше проведена Генерална асамблея на CLGE . Като делегат от България присъства Кремена Боянова – технически секретар на КИГ, която представяше КИГ и СГЗБ. Доклада можете да намерите отдолу:
 
Протокол 8 на Комисията по професионална етика към КИГ
Протокол по разглеждана жалба
 
Протокол 12
На 14.04.2011г. се състоя редовно заседание на УС, КС и КПЕ. Пълна информация за дискутираните въпроси може да намерите в
 
Протокол за новоизбраното ръководство на националните структури на КИГ от проведеното на 11.03.2011г. Общо отчетно - изборно събрание
На проведеното на 11.03.2011г. Общо отчетно - изборно събрание на КИГ бяха проведени избори за ръководство на националните структури на КИГ за следващия четири годишен период. Резултатите от изборите може да намерите в прикачения протокол, както и на сайт
 
Протокол от проведеното на 11.03.2011г. Общо отчетно - изборно събрание на КИГ за периода от 01.2007 до 03.2011г.
Тук можете да се запознаете с проведените дискусии и взетите решения на проведеното на 11.03.2011г. Общо отчетно - изборно събрание на КИГ за периода от 01.2007 до 03.2011г.
 
О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА ПЕРОИДА ОТ 01. 2007 г. ДО 03.2011 г. за ДЕЙНОСТИТЕ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА КИГ
На 11.03.2011г. се състоя Отчетно - изборно събрание на КИГ, на което председателят на Контролния съвет инж. М. Маринова изнесе доклад за дейностите на КС за периода от 01.2007г. до 03.2011г. Пълния доклад може да намерите в:
 
О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА ПЕРОИДА ОТ 01. 2007 г. ДО 03.2011 г. за ДЕЙНОСТИТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА КИГ
На 11.03.2011г. се състоя Отчетно - изборно събрание на КИГ, на което председателят на Комисията по професионална етика инж. В. Коцева изнесе доклад за дейностите на КПЕ за периода от 01.2007г. до 03.2011г. Пълния доклад може да намерите в:
 
О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА ПЕРОИДА ОТ 01. 2007 г. ДО 03.2011 г. за ДЕЙНОСТИТЕ НА КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ
На 11.03.2011г. се състоя Отчетно - изборно събрание на КИГ, на което председателят на КИГ инж. А.Янакиев изнесе доклад за дейностите на КИГ за периода от 01.2007г. до 03.2011г. Пълния доклад може да намерите в:
 
Протокол 11
Протокол от заседание на УС на КИГ от 14.10.2010г.
 
Платежни за членски внос за 2011г.
Попълнени платежни нарежднания за членски внос за 2010г
 
Платежни за правоспособни за 2011г.
Попълнени платежни за лица, използващи печата за правоспособност на Камарата на инженерите по геодезия за 2010г.
 
ГРАДСКА КОМАСАЦИЯ
Доклад на гл.ас. инж. Николай Найденов, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София, България, ноември 2010г.
 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИ И ХИДРОГРАФСКИ ДЕЙНОСТИ В РАЙОНА НА БЪЛГАРСКАТА АНТАРКТИЧЕСКА
Доклад на гл.ас. инж. Борислав Александров гл.ас. инж. Юри Цановски – Университет по архитектура, строителство и геодезия ноември 2010г.
 
Информацията и управлението на недвижимите имоти на българската православна църква (БПЦ), десетилетие след настъпването на новото хилядолетие, ноември 2010г.
Доклад на инж. Борис Кръстев
 
Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри, ноември 2010г.
Презентация на инж. Златан Златанов,„ГЕОКАД 93” ЕООД
 
Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри, ноември 2010г.
Доклад от инж. Златан Златанов „ГЕОКАД 93” ЕООД
 
Протокол 6 на Комисията по професионална етика
Разглеждана жалба срещу инж. Паун Янков
 
Протокол 10
Протокол от проведено на 03.06.2010г. информативно заседание на Управителният съвет на КИГ.
 
Протокол 5 на Комисията по професионална етика
Протокол по разглеждани жалби
 
Протокол 4 на Комисията по професионална етика
В този Протокол са разглеждани две жалби и са записани крайните решения.
 
Протокол 3 от Комисия по професионална етика
Събрание проведено по повод обсъждане на две жалби, подадени към Камарата на инженерите по геодезия
 
Протокол 9
Протокол 9 от Редовното заседание на Управителният съвет на Камарата на инженерите по геодезия, проведено на 15.10.2009г
 
Правилник за дейността на Форума на потребителите на информацията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
Това е последният вариант на този правилник, изработен по програмата МАТРА на АГГК и Холандския кадастър.
 
Международен симпозиум“СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ”
Повече информация и документи за участие
 
Покана за втората Работна среща на тема "Измервания на големи разстояния във въздуха"
Срещата ще се проведе на 2 октомври 2009 в Делфт, Холандия. Повече информация относно разглежданите теми можете да получите от приложената брошура.
 
Резюме на доклада на Председателя на FIG
за постигнатото в едногодишния период между две генерални асамблеи.
 
Заповед на Генералния директор на АГКК
за приемно време в Службите по геодезия, картография и кадастър за правоспособните лица.
 
Протокол 8
Това е протокол от проведеното на 21.05.2009г. събрание на Управителния съвет, Комисията по професионална етика, Контролния съвет и Председателите на Областните колегии на Камарата на инженерите по геодезия. На него бяха взети решения като отмяната на зна
 
Дневният ред на 32-рата Генерална асамблея на FIG
Срещата ще се проведе 1-8 май 2009г. в Ейлат(Израел)
 
Протокол от общото събрание за 2008г. (проведено на 30.01.2009г)
Тук можете да се запознаете с отчетния доклад на председателя на Камарата на инженерите по геодезия за периода 25.01.2007-31.01.2008г., както и с темите, обсъждани на Общото събрание на камарата.
 
Протокол 2 от Комисия по професионална етика
На 16.12.2008г. Комисия по професионална етика проведе извънредно заседание, на което се разгледа жалба постъпила от физическото лице Кирил Георгиев
 
Дневен ред за Общо събрание
Тук може да се запознаете с дневния ред за Общо събрание на Камара на инженерите по геодезия, което ще се проведе в хотел "Планета" гр. Слънчев бряг на 30.01.2009г.
 
Указания за използване на логото на КИГ
Тук може да се запознаете с текста на Указания за използване на логото на КИГ и да направите предложения за поправки и да ги изпратите на адрес kamara@kig-bg.org до 20.01.2009г
 
Правилник за награждаване със звания и отличия
Тук може да се запознаете с текста на Правилник за награждаване със звания и отличия на Камарата на инженерите по геодезия и да направите предложения за поправки и да ги изпратите на адрес kamara@kig-bg.org до 20.01.2009г
 
Резултати от анкета
Тук може да намерите резултатите от проведената анкета за датата за провеждане на Общо събрание на Камара на инженерите по геодезия. Резултатите са към 10.11.08 г.
 
Протокол 6
На 18.07.2008 се състоя редовно заседание на УС, КС и КПЕ, на което беше представен цялостен отчет от извършената деиност в Камарата за изтеклия период. Пълна информация за дискутираните въпроси може да намерите в
 
Многостранното споразумение за признаване на професионалната квалификация
Във файла се съдържа оригиналният текст на Многостранното споразумение за признаване на професионалната квалификация, което Камарата, с решение на Управителният съвет ще подпише на срещата на Geometer Europas в Страсбург на 17-19 септември 2008г.
 
Многостранното споразумение за признаване на професионалната квалификация
Във файла се съдържа пълният текст на Многостранното споразумение за признаване на професионалната квалификация, което Камарата, с решение на Управителният съвет ще подпише на срещата на Geometer Europas в Страсбург на 17-19 септември 2008г.
 
Протокол 3
На 26.06.2007 се състоя редовно заседание на УС, КС и КПЕ. Пълна информация за дискутираните въпроси може да намерите в
 
Отговор на писмото на КИИП
Във файла може да намерите пълния текст на писмото на Председателя на Камара на инженерите по геодезия в отговор на писмо К-031/30.04.2008 отпредседателя на УС на КИИП
 
Протокол 1 от Комисия по професионална етика
На 02.04.2008г. Комисия по професионална етика проведе извънредно заседание, на което се разгледа молба постъпила от юридическо лице "Геодезическо проектиране" ООД гр. Шумен
 
Годишен отчет на Камара на инженерите по геодезия за 2007 година
Тук може да намерите Годишен отчет на Камара на инженерите по геодезия за 2007 година
 
Протокол от Общо събрание на КИГ от 25.01.2008
Във файла е представен протокола от Общо събрание на Камара на инженерите по геодезия от 25.01.2008 и взетите решения -отчетите за дейността на Камарата за 2007г.. бюджета и приоритетите за 2008г.
 
Закон за Кадастъра и имотния регистър
Предлагаме на Вашето внимание промените в Закона за кадастъра и имотния регистър. Срокът от Акенция по геодезия, картография и кадастър за мнения и предложения е до 13.02.2008г.
 
Кодекс по професионална етика
Може да се запознаете Кодекс по професионална етика, който беше приет на Общото събрани на Камара на инженерите по геодезия на 25.01.2008г.
 
Протокол 4
На 16.10.2007 се състоя редовно заседание на УС, КС и КПЕ, на което бяха поканени председателите на областни колегии. Пълна информация за дискутираните въпроси може да намерите в
 
Протокол 2
На 10.04.2007 се проведе извънредно заседание на УС, КС и КПЕ, на което инж. Цветен Боев запозна присъстващите с идеята за развитие на публично-частните дружества в областа на кадастъра за периода 2007-2008. Подробна информация може да намерите в:
 
Протокол 1
На 20.02.2007 се състоя първото редовно заседание на УС, КС и КПЕ, на което беше избран заместник председател и се проведе дискусия за минималния размер на застраховките гражданска отговорност. Пълна информация за дискутираните въпроси може да намерите в: