Chamber of Graduated Surveyors
Menu

Events

Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР

16.11.2023Гр. София - УАСГ , София, бул. „Христо Смирненски“ № 1

Повече информация ще откриете в официалната страница на КИГ в "Новини" или на посочените по-долу линкове :

http://kig-bg.org/

http://kig-bg.org/subscription-forms/add

Copyright © 2024 Chamber of Graduated Surveyors

Web design: DesignMeWeb