Chamber of Graduated Surveyors in Bulgaria
Menu

News

ДНЕВЕН РЕД на Общото събрание на 15.03.2019 г.

15.03.2019

1. Приемане на Отчет на Управителния съвет на КИГ
2. Приемане на Отчет на Контролния съвет;
3. Приемане на Отчет на Комисията по професионална етика;
4. Освобождаване на председателите и членовете на УС , КС и КПЕ от отговорност за изминалия период ;
5. Избор на Председател на УС на КИГ ;
6. Избор на членове на УС от Председателите на Областните колегии – 8 члена ;
7. Избор на членове на УС от членовете на КИГ - 8 члена ;
8. Избор на Председател на Контролния съвет ;
9. Избор на членове на Контролния съвет ;
10. Избор на Председател на Комисията по професионална етика ;
11. Избор на членове на Комисията по професионална етика ;
12. Разни :
12.1 Приемане на отчета за извършените разходи и бюджета на КИГ за 2019г. ;
12.2 Приемане на програма за дейността на КИГ за 2019г. ;
12.3 Приемане на методика за определяне на препоръчителни минимални цени на геодезически дейности съгласно чл.41, ал.2, т.5 от ЗГК ;
12.4 Определяне на размера на отчисленията от приходите за ОК, съгласно чл.16, ал.3, т.7 от Устава във връзка с чл.32, ал.2 от ЗГК ;
12.5 Приемане на Кодекс на CLGE за професионална квалификация на геодезистите ;
12.6 Други.

Copyright © 2020 Chamber of Graduated Surveyors in Bulgaria

Web design: DesignMeWeb