Chamber of Graduated Surveyors in Bulgaria
Menu

News

Провеждане на Общи събрания на Областните колегии на КИГ

19.02.2019

Насрочени са дати за провеждане на Общи събрания на следните Областни колегии на КИГ:

1. ОК Благоевград - 28.02.2019 г.
2. ОК Варна - 07.03.2019 г.
3. ОК Добрич - 21.02.2109 г.
4. ОК Монтана - 21.02.2109 г.
5. ОК Стара Загора - 21.02.2109 г.
6. ОК Смолян - 28.02.2019 г.

В ОК Велико Търново Общото събрание е проведено на 19.02.2019 г.
В ОК Хасково Общото събрание е проведено на 20.02.2019 г.

Copyright © 2020 Chamber of Graduated Surveyors in Bulgaria

Web design: DesignMeWeb