Chamber of Graduated Surveyors in Bulgaria
Menu

News

Провеждане на Общо събрание на Областна колегия София

26.02.2019

Отчетно-изборното общо събрание на ОК София ще се проведе на 26.02.2019 г. от 10.00 ч. в офиса на КИГ, бул. „Цар Борис III" № 215, ет.1. При липса на кворум събранието ще се проведе от 11.00 ч.

Copyright © 2020 Chamber of Graduated Surveyors in Bulgaria

Web design: DesignMeWeb