Chamber of Graduated Surveyors
Menu

News

Среща между ръководителите на основните геодезически неправителствени професионални организации

10.01.2019

На 10.01.2019г. в гр.София се проведе среща между ръководителите на основните геодезически неправителствени професионални организации. На срещата присъстваха инж.М.Димиев - председател на УС на КИГ, инж.Н.Главинчев - председател на НПС"ГПГ" в КИИП, инж.Ив.Калчев - председател на УС на СГЗБ и инж.Н.Киров - председател на УС на АГФ. Бяха обсъдени разнопосочните действия на организациите през 2018г.; порочната практика за изказване на лични мнения на представители на организициите, вместо мнението на самите организиции; необходимостта от единни действия от НПО; евентуално учредяване на конфедерация на геодезическите организации; необходимост от нов геодезически събор; обществените поръчки на АГКК и връщането за поредна година на средства за геодезия в държавния бюджет. Бе взето решение за търсене на единно мнение от НПО по общо значими за гилдията теми и в едноседмичен срок да се изпрати съвместно писмо до АГКК с напомняне за очакваните от геодезическата общност действия и резултати от държавната администрация и необходимостта от среща по темата.

Copyright © 2021 Chamber of Graduated Surveyors

Web design: DesignMeWeb