Chamber of Graduated Surveyors in Bulgaria
Menu

News

Среща на НПО с ръководството на АГКК

03.09.2019

По инициатива на КИГ на 28.08.2019 г. се проведе среща на НПО с ръководството на АГКК за обсъждане на влезлите в сила на 22.08.2019 г. изменения на ЗКИР. Отговорите на зададените въпроси може да прочетете в прикачения файл.

Copyright © 2021 Chamber of Graduated Surveyors in Bulgaria

Web design: DesignMeWeb