Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Новини

Последни новини

06.07.2021

Презентации от Обучителен курс, съгласно чл.20, ал.4 от ЗКИР

Презентации от Обучителен курс, съгласно чл.20, ал.4 от ЗКИР...

22.06.2021

Относно прекратяване регистрация за Обучителен курс

Относно прекратяване регистрация за Обучителен курс...

21.05.2021

Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР

Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР...

12.05.2021

Общо събрание на КИГ

Насрочено Общо събрание на КИГ на 18.06.2021 г. в гр. Хасково...

21.04.2021

Становище на КИГ относно Проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР

Становище на КИГ относно Проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР...

26.03.2021

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 - 5 / 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 - 5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрал...

22.03.2021

Световен ден на геодезиста - 21 Март 2021 г.

Поздравително писмо от Председателя на Управителния съвет на КИГ инж. Златан Златанов по случай Световния ден на геодезиста 21 Март 2021 г....

01.02.2021

Писмо до Президента на Р България г-н Румен Радев

Относно Закон за изменение и допълнение на ЗУТ, приет на второ четене от Народното събрание на 27.01.2021 г....

20.11.2020

Декларация и споразумение за сътрудничество.

Декларация и споразумение за сътрудничество....

20.11.2020

Провеждане на Общо събрание на КИГ на 04.12.2020 г. в гр. София

Провеждане на Общо събрание на КИГ на 04.12.2020 г. в гр. София...

11.03.2020

Относно провеждане на Общо събрание на КИГ

Отменя се провеждането на планираното Общо събрание на КИГ на 27 Март 2020 г. в Арбанаси....

25.02.2020

Общо събрание на КИГ за 2020 година

Във връзка с чл. 14, ал. 2 от Устава на Камарата на инженерите по геодезия, насрочвам редовно Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия ....

18.12.2019

Презентации от АГКК във връзка с промени в нормативната уредба

Презентации от АГКК във връзка с промени в нормативната уредба...

17.12.2019

Протокол от проведена среща с АГКК на 03.12.2019 г.

Протокол от проведена среща с АГКК на 03.12.2019 г....

05.12.2019

Подновяване на членство и правоспособност за 2020 година

Подновяване на членство и правоспособност за 2020 година...

26.11.2019

ПОКАНА за среща на тема "Новости в нормативната база по отношение на кадастралните дейности в България"

ПОКАНА за среща на тема "Новости в нормативната база по отношение на кадастралните дейности в България"...

20.11.2019

Отговор от МРРБ по въпросите кой може да изработва ПУП

Отговор от МРРБ по въпросите кой може да изработва ПУП...

18.11.2019

Заплащане такси за 2020 година

Заплащане такси за 2020 година...

12.11.2019

Разяснителна среща в АГКК на 03 Декември 2019 г.

Разяснителна среща в АГКК на 03 Декември 2019 г....

07.11.2019

Кореспонденция с НСОРБ, МРРБ и АГКК

Кореспонденция с НСОРБ, МРРБ и АГКК...

Страница 1 от 6, показване на 20 запис(и) от 110 общо

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb