Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Проект на ЗИД на ЗКИР

01.11.2011

Публикуван е проект на ЗИД на ЗКИР. Самият документ можете да намерите в раздел ДОКУМЕНТИ или на сайта на АГКК на адрес: http://www.cadastre.bg/news/proekt-na-zid-na-zkir, както и на http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=8&id=475.

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb