Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Камарата е асоциация член на FIG

25.06.2008

На Общото събрание на FIG в Стокхолм Камара на инженерите по геодезия беше приета за асоциация член на FIG.

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb