Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Обучителен семинар във връзка с измененията на ЗКИР

01.05.2014

Уважаеми, колеги!

Предстои провеждането на четири обучителни семинара във връзка с измененията на ЗКИР, организирани от Камарата на инженерите по геодезия в градовете София, Пловдив, Варна и Плевен.

За графика на провеждане, дневния ред и срока за заявяване на участие погледнете прикачения документ в секция Документи: http://kig-bg.org/?AC=62

Благодаря предварително за проявения интерес!

Надява се, семинарите да бъде интересни и полезни за всички колеги!

Ангел Янакиев
председател на КИГ

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb