Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Отчетно - изборно събрание на Камарата на инженерите по геодезия

01.12.2011

Oтчетно - изборното събрание на Камарата на инженерите по геодезия ще се проведе на 11.03.2011г. от 11 часа в сградата на Интер Експо Център на адрес гр. София, бул. Цариградско шосе 147 (виж на картата - http://www.bgmaps.com/map/sofia) със следния Дневен ред:

1. Доклад на Председателя на Камарата на Инженерите по Геодезия (КИГ) за периода 15.12.2006 – 11.03.2011г.

2. Отчет на Председателя на Контролния Съвет (КС).

3. Отчет на Председателя на Комисията по Професионална Етика (КПЕ).

4. Избор на Комисия по Предложенията и Комисия по Преброяването.

5. Предложения за промени в Устава и Кодекса по Професионална Етика.

6. Избор на членове на Управителен Съвет (УС) от Предеседателите на Областните Колегии, съгласно Уставът на КИГ (Чл. 17. (1)).

7. Избор на останалите членове на УС.

8. Избор на членове и Председатели на КС и КПЕ.

9. Избор на Председател на КИГ за периода 2011 – 2015г.

10. Обсъждане на бъдещите приоритети пред КИГ.

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb