Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

П Р О Г Р А М А за научно-техническите прояви през месец НОЕМВРИ 2015 година

01.11.2015

1 03.11.2015г., 18.00ч., зала 5, ДНТ Семинар „Българска независима енергийна борса” ТНТС на енергетиците;
2 03-05.11.2015г, Истанбул, Турция Научно-техническо пътуване / Бизнес срещи Международна специализирана изложба „Кожи и кожени изделия” РНТС по текстил, облекло и кожи;
3 04.11.2014г., 14.30ч., Еко 94 Пловдив Обсъждане „Подготовка на транспортната техника за работа при зимни условия” РНТС по машиностроене, Еко 94 Пловдив;
4 04.11.2015г., 15.00ч., ПУ Аудитория 11 Честване 120 години от рождението на световно известния български учен в областта на органичната химия академик Димитър Иванов РНТС на химиците;
5 04.11.2015г., 17.30ч., зала 5 Клуб Клуб на геодезиста и земеустроителя РС на геодезистите и земеустроителите;
6 10.11.2015г., 16.00ч., УХТ Клуб Клуб на специалистите по хранителна промишленост РНТС по хранителна промишленост;
7 10.11.2015г., 16.00ч., УХТ Клуб Младежки клуб по машиностроене РНТС по машиностроене;
8 10.11.2015г., 17.00ч., зас. зала 3, ДНТ Клуб Клуб на специалистите по водно дело Териториална организация на НТС по водно дело;
9 11.11.2015г., Милано, Италия Научно-техническо пътуване / Бизнес срещи Международна изложба „Текстилно машиностроене” - ITMA 2015 РНТС по текстил, облекло и кожи;
10 12.11.2015г., 17.00ч.,зала 5, ДНТ Клуб Клуб на лесоинженера и озеленителя РНТС по лесотехника;
11 14.11.2015г., 10.00ч., Кинозала 1, ДНТ Научно-техническа конференция с международно участие По проблемите на пчеларството в България ;
12 17.11.2015,. 17.00ч., зас. зала 3, ДНТ Клуб Семинар на тема: „Антикорупция - Патентно ведомство - Изобретатели” РС на изобретателите;
13 18.11.2015г., 13.30ч., КТИ Семинар Организиране и провеждане на семинар на тема: "Бюджетиране и управление на паричните потоци на компаниите" РС на икономистите, КТИ „Съединение”;
14 20.11.2015г., ДНТ, 09.00ч. Международна научно - практическа конференция IV-та Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве - 2015” СНЦ „ТО на НТС с ДНТ - Пловдив”, РНТС по хранителна промишленост, СА, ИИРХ;
15 20.11.2015г., 17.00ч., зас.зала 1, ДНТ Семинар "Обсъждане на актуалните версии на Microsoft Office" РС по автоматика и информатика;
16 24.11.2015г., 17.00ч., зас. зала 3, ДНТ Клуб Клуб на електроспециалиста РО на Съюз по електроника, електротехника и съобщения;
17 24.11.2015г., 17.30ч., зала 6, ДНТ Клуб Клуб на еколога РНТС по лесотехника
18 26.11.2015г., София Честване / Научно - практическа конференция Участие в честването на 50-годишнината от създаването на СХП и в Дванадесета национална научно - практическа конференция с международно участие на тема: „Хранителната индустрия в България - традиция и бъдеще” РНТС по хранителна промишленост, СХП;
19 29.11.2015г., 10.00ч., ДНТ Клуб Клуб на специалиста по текстил, облекло и кожи РНТС по текстил, облекло и кожи;

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb