Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Проект на ЗИД на ЗКИР

01.08.2013

Уважаеми колеги,

След взето решение на извънредно Общо събрание на КИГ на 4 юни тази година КИГ да излезе с официално предложение относно ЗИД на ЗКИР се сформира Работна група към КИГ. Тя заседава на 25-26 юли тази година в гр. Хисар и след дебати разделени в четири заседания изготви проект на ЗИД на ЗКИР, който можете да намерите в секция документи. Работната група бе съставена от 27 членове на КИГ, от Областните колегии към нея.

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb