Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Проведена среша на членовете на КИГ с началника на СГКК инж. Димитър Величков

02.10.2015

На 25.09.2015г. в сградата на АГКК се проведе среща на членове на КИГ с началника на СГКК София инж. Димитър Величков, организирана от областна колегия КИГ София.

Срещата бе открита на председателя на областна колегия КИГ София инж.Златанов, които представи въпроси на членовете на КИГ София към СГКК.

Новият началник на СГКК представи визията си за работата на службата с граждани и правоспособни лица, както и намеренията си за оптимизиране на дейността на службата и за ускоряване на административното обслужване.

Срещата завърши с обещание за по-добър контакт между СГКК и правоспособните лица, увеличаване на приемното време за тях и с пожелание за успешно взаимно сътрудничество.

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb