Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Провеждане на Общи събрания на Областните колегии на КИГ

19.02.2019

Насрочени са дати за провеждане на Общи събрания на следните Областни колегии на КИГ:

1. ОК Благоевград - 28.02.2019 г.
2. ОК Варна - 07.03.2019 г.
3. ОК Добрич - 21.02.2109 г.
4. ОК Монтана - 21.02.2109 г.
5. ОК Стара Загора - 21.02.2109 г.
6. ОК Смолян - 28.02.2019 г.

В ОК Велико Търново Общото събрание е проведено на 19.02.2019 г.
В ОК Хасково Общото събрание е проведено на 20.02.2019 г.

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb