Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Провеждане на Общо събрание на Областна колегия Габрово

07.03.2019

Отчетно-изборното общо събрание на ОК Габрово ще се проведе на 07.03.2019 г. от 17.00 ч. в офиса на КИГ, бул. „Цар Борис III" № 215, ет.1. При липса на кворум събранието ще се проведе от 18.00 ч.

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb