Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Работна седмица на FIG 2012, 6 - 10 май 2012г.

03.10.2011

Уважаеми приятели и колеги,

Покана за Работна седмица на FIG 2012г.

За нас е привилегия и чест да Ви поканим на Работната седмица на FIG 2012 в Рим, Италия, която ще се проведе от 6 - 10 май 2012. работната седмица на FIG и ще бъде предшествана от първата Конференция на Младите геодезисти в Рим на 4-5 май 2012 г.

Основната тема на работната седмица е " Познания за управление на територията, опазване на околната среда, оценка на културното наследство". Тези три подтеми отговорят на предизвикателствата на днешния ден и тяхното отношение към културното наследство, с което Италия и Рим са толкова известни. Рим е подходящо място за обсъждане на миналото и бъдещето на геодезическата професия и глобалната общност. Темата допълва политиката на настоящия мандат на офиса на FIG: "Приемане на предизвикателството: Повишаване на общественото значение".

Работната седмица ще събере геодезистите и земеустроителите от всички краища на света, като ще бъде обърнато специално внимание на Средиземноморския регион. Конференцията се организира съвместно от FIG и Consiglio Nazionale Geometri е Geometri Laureati, която е е най-голямата асоциация член на FIG със своите над 100 000 члена. Основни партньори на работната седмица са ООН, ФАО и други агенции на ООН в подкрепа на конференцията. Организаторите очакват повече от 1200 участници в Рим през май, от 100 страни.

Церемонията по откриването и трите пленарни сесии ще са насочени към ключови въпроси на геодезическата професия, включително най-новото в развитието на геодезическите технологии, поземлената администрация и ползването на земята, геопространствена информация, урбанизацията и устойчивото развитие на градовете и техните отношения с културното наследство и неговата поддръжка.

Покана за представяне на презентации и доклади

Техническите програма ще включва широка професионална и научна програма с 8-9 раздела, като за всеки ще има от 8 до 10 паралелни сесии и работни срещи. Техническата програмата включва повече от 400 флаш презентации за трите дни. Техническите програма ще предложи специално поканени високо профила презентации и документи, които са избрани чрез открита покана за доклади процедура. Ще бъдат предложени специално поканени високо профилирани презентации и доклади, които ще бъдат избрани чрез отворена процедура за приемане на документи.

Покана за участие е отворена разглеждане както на презентации, така и на доклади. Работната седмица на FIG 2012 г. ще събере практикуващи и преподаватели от всички дисциплини в областта на геодезията, геопространствените, природонаучните и строителни професии (геодезия, управление на земи и имоти, земеустройство и управление на недвижими имоти, пространствени науки, пространствено планиране и развитие, позициониране и измервания, инженерна геодезия, хидрография, околна среда и зелено строителство и разходи, строителство и управление на проекти).

Покана за подаване на доклади: http://www.fig.net/fig2012/fig_2012_call_for_papers.pdf
Важни срокове за докладите: http://www.fig.net/fig2012/deadlines_papers.pdf
Представяне на резюме: http://www.fig.net/abstractdb/submit.asp?id=14
Сайт на Работната седмица 2012г.: http://www.fig.net/fig2012/
Преглед на презентации - Срок за представяне на резюме и пълен доклад: 1 ноември 2011г.
Преглед на доклади без презентации - Срок за изпращане на резюме: 15 декември 2011г.

Конференция на младите геодезисти - Фондация на FIG - Сдружение на младите геодезисти

Първата конференция на Младите геодезисти ще се проведе непосредствено преди основната Работна седмица събитие на 4-5 май 2012 г.
Фондацията на FIG е решила, че ще има до четири (4) стипендии на разположение, за покриване на участието на младите геодезисти в конференцията и работната седмица.

Повече информация относно изискванията: http://www.fig.net/ys/2012_fellowship.htm

Нямаме търпение да се срещнем в Рим през май 2012г.

С уважение,
Г-н Лоуис Фрис-Хансен
Управител на офиса на FIG

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb