Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Сдружение с нестопанска цел "Териториална организация на НТС с Дом на науката и техниката -Пловдив - П Р О Г Р А М А за научно-техническите прояви през месец ДЕКЕМВРИ 2015 година

01.12.2015

П Р О Г Р А М А
за научно-техническите прояви през месец ДЕКЕМВРИ 2015 година


по
ред Дата, час, място Вид на
проявата ТЕМА Организатор
1 01.12.2015г., 18.00ч., зала 5, ДНТ Семинар „Тенденции в производството на електрическа енергия от възобновяеми източници и условия за участие в енергийния пазар” ТНТС на енергетиците
2 02.12.2015г., 17.30ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на геодезиста РС на геодезистите и земеустроителите
3 04.12.2015г., 15.00ч., зала 5, ДНТ Съвещание Управителен съвет на РНТС на специалистите от земеделието РНТС на специалистите от земеделието
4 08.12.2015г.,17.00ч., зас. зала 3, ДНТ Клуб / Обсъждане Клуб по водно дело. Обсъждане изпълнението на плана за научно - техническата дейност на съюза за 2016г. ТО на НТС по водно дело
5 10.12.2015г., 11.00ч., „Аглика” Обсъждане „Лиропол - алтернатива на класическото производство на хавлиени тъкани” РНТС по текстил, облекло и кожи
6 10.12.2015г., 17.00ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на озеленителя и лесоинженера РНТС по лесотехника
7 10.12.2015г., ДНТ Обсъждане Обсъждане на организацията на конференциите с участието на РСАИ през 2016 г. РС по автоматика и информатика
8 11.12.2015г., Смолян Кръгла маса "Локален икономически модел за индустриализация и интернацинализация" РС на икономистите, СИБ
9 12.12.2015г., 10.00ч., УХТ Честване Промоция на абсолвенти от випуск 2015 на УХТ РНТС по хранителна промишленост,
РНТС по машиностроене, УХТ
10 16-18.12.2015г., Актова зала на ПГВАД „Христо Ботев” Изложба Изложба - базар на изделия, изработени от ученици на ПГВАД „Христо Ботев” РНТС по лесотехника,
ПГВАД „Христо Ботев”
11 16.12.2015г., 16.00ч., УХТ Обсъждане / Клуб Клуб на специалистите по хранителна промишленост. Младите специалисти в хранителната промишленост. РНТС по хранителна промишленост
12 16.12.2015г., 16.00ч., УХТ Обсъждане / Клуб Младежки клуб по машиностроене. Висшето образование в машиностроенето - проблеми и перспективи. РНТС по машиностроене
13 16.12.2015г., 17.30ч. Обсъждане Изпълнение на плануваните за 2015г. мероприятия на РНТС по машиностроене и обсъждане дейността на съюза през 2016г. РНТС по машиностроене
14 17.12.2015г., 13.00ч., ТУ София, Филиал Пловдив Обсъждане Обсъждане дейността на РО на СЕЕС за 2015г. и предстоящите мероприятия на съюза за 2016г. РО на Съюза по електроника, електротехника и съобщения
15 17.12.2015г., 14.30ч., Актова зала на ПГВАД „Христо Ботев” Изложба Коледен благотворителен търг на изделия, изработени от ученици на ПГВАД „Христо Ботев” РНТС по лесотехника,
ПГВАД „Христо Ботев”
16 18.12.2015г., 17.00ч., ДНТ Среща / Честване Среща с актива на РНТС по текстил, облекло и кожи във връзка с приключването на 2015 година РНТС по текстил, облекло и кожи
17 27.12.2015г., 10.00ч., ДНТ Клуб Клуб на специалиста по текстил, облекло и кожи РНТС по текстил, облекло и кожи

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb