Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

СЕМИНАР - гр.София на 21.06.2018 г.

26.06.2018

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ организира семинар на тема: „Проблеми при поддръжка на кадастралната карта и регистри" с лектор г-жа Емилия Ангелова – главен секретар на АГКК.
Семинарът ще се състои на 26.06.2018г. в гр.София, ул. "Раковски" 108 ( в сградата на ФНТС) при следният дневен ред:
9:15 – 9:30 Регистрация
9:30 – 11:15 Проблеми при поддържане на кадастралната карта и регистри
11:15 – 11:30 Кафе – пауза
11:30 – 12:30 Дискусия по темата
Въпроси може да изпращате предварително на ел. адрес на КИГ: kamara@kig-bg.org

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb