Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Среща дискусия , проведена на 14.10.2015г.

14.10.2015

На 14.10.2015г. , по покана на политическа партия АБВ, коалиционен партньор в правителството на Република България, се проведе среща дискусия с националните и регионалните за София, геодезически браншови структури по проблеми, касаещи развитието на геодезията, кадастъра и инвестиционното проектиране в България. На срещата присъства заместник министъра на МРРБ г-н Аспарухов, народния представител г-н Св.Белмезов и председателя на ГС на ПП АБВ Тодор Цанев. От страна на браншовите организации в сектор Геодезия, на срещата присъстваха: г-н Йовев – председател на КИГ, г-н Златанов – председател на ОК на КИГ- София, г-н Димиев – зам.председател на КИГ, г-н Киров – председател на АГФ, г-н Главинчев- председател на секция „Геодезия” в КИИП и др. В откровен тон бяха обсъдени проблемите в сектора, породени от липсата на държавна политика (увеличаване на работата на АГКК и намаляване на фонда работна заплата в бюджета на АГКК през настоящата година с над 15%(-), на фона на общо увеличен обем за дейности), изключително влошената организация на работа, демотивиране на служителите от АГКК, немотивирани назначения и освобождавания от заеманите длъжности, кореспонденцията на МРРБ с МЗХ по отношение на АГКК, както и необходимостта от разработване на стратегия за решаването им, възможността АГКК да се трансформира в държавна агенция и др. Изразена бе и от двете страни тревога от предстоящето влизане в сила и по-точно обслужването на кадастралните карти и регистри, възложени през 2014г. Господин Аспарухов изрази своето убеждение, че АГКК няма да бъде преместена в друго министерство, благодари за конструктивния подход от страна на гилдията и сподели своите виждания по повдигнатите проблеми. Срещата нямаше предизборен характер, но въпреки това, не бе уважена от изпълнителния директор на АГКК, господин Наков.

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb