Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Становище на Камарата на инженерите по геодезия, относно законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, внесен от депутатите Искра Фидосова и Любен Татарски

27.11.2012

След провеждане на заседание на Управителния съвет на Камарата на инженерите по геодезия и писмено изразените становища на членовете на Управителния съвет, бихме желали да обявим становището на Камарата на инженерите по геодезия, относно законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър.

1. На този етап Камарата на инженерите по геодезия не подкрепя предложението за създаване на нов член - 4а към § 1а – за възможността за предоставяне кадастъра на Република България на концесия при условията и по реда на Закона за концесиите.

Ръководството на Камарата на инженерите по геодезия е на мнение, че е необходима по-голяма яснота и по-детайлно разработване на въпроса за възможността за предоставяне кадастъра на Република България на концесия.

2. Подкрепя всички други предложения в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, внесени от г-жа Искра Фидосова и г-н Любен Татарски.

В секция Документи може да намерите писмото изпратено от инж. Ангел Янакиев, председател на КИГ до вносителите на законопроекта - г-жа Искра Фидосова и г-н Любен Татарски.

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb