Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Събрание на IG - PARLS

01.12.2011

На 28.09.2011г. в Нюрнберг, Германия ще се състои събрание на членовете IG - PARLS, сред които е и Камарата на инженерите по геодезия, в рамките на изложението INTERGEO, което ще се проведе от 27 до 29 септември 2011г. отново в Нюрнберг.

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb