Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

СЪОБЩЕНИЕ

11.06.2018

На интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в раздел „За обществено обсъждане" е публикуван повторно за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb