Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Новини

Учредително събрание на Областна колегия Перник

01.10.2012

На 01 ноември 2012г. в ресторант „Сан Марко“, Перник се проведе учредително събрание на Областна колегия Перник, към Камарата на инженерите по геодезия. На събранието присъстваха 17 от 20 поканени колеги от област Перник, инж. Ангел Янакиев - председател на КИГ и инж. Татяна Аршинкова – технически секретар на КИГ. Дневния ред на събранието бе спазен, като бе избран председател и протоколчик на Учредителното събрание, и избрана изборна комисия, която да проследи изборния процес и да обяви резултатите от него. С мнозинство бе избран следния ръководен състав: за предедател на Областна колегия Перник - инж. Румен Антов и двама членове на Областна колегия Перник - инж. Росица Петрова и инж. Бойка Васева.

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb