Камара на инженерите по геодезия
Меню

Контролен съвет

Контролен съвет

Председател

МИЛЕН ДИМИЕВ
София, mild@abv.bg

Членове

ДИМИТЪР АРНАУДОВ
Пловдив, digear@abv.bg

ВЕЛИК ТАНУШЕВ
София, velik.tanushev@gmail.com

 

ГАЛИНА КАРАГЯУРОВА
Стара Загора, global_geo@abv.bg

 

КРАСИМИРА КАТЕЛИЕВА
Варна, bozhkova_k@abv.bg

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb