Камара на инженерите по геодезия в България
Меню

Как да стана член на КИГ?

Условия за приемане

Инструкции
  • Свалете прикачения файл / десен бутон от падащо меню save target as изберете папка в която да го запишете на Вашия компютър /.
  • Попълнете всички полета.
  • Прикачете копия от всички посочени документи и копие от вносната бележка.
  • Всички заявления трябва да се предадат на областния председател или в централния офис
Методи за плащане
  • Заплащане се извършва само по банков път.
  • Годишен членски внос се заплаща до 31 декември на предходната година.
Такси за членство и правоспособност
  • Встъпителна вноска за членство - 50лв. еднократно
  • Годишен членски внос - 50лв.
  • Встъпителна вноска за придобиване на право за ползване на печат, съдържащ логото на камарата - 50лв
  • Годишна вноска за сертификат и право за ползване на печат - 70лв. ежегодно

БУЛСТАТ – BG175244592
Седалище/ адрес на управление:
Гр. София, област София, община София
Р-н Витоша, пощ. Код: 1618, бул. “ Цар Борис ІІІ “ № 215, ет. 13, ст.15
инж. Златан Златанов - председател
Банка: УниКредит Булбанк
IBAN BG91UNCR75271066739518
BIC UNCRBGSF

Copyright © 2020 Камара на инженерите по геодезия в България

Web design: DesignMeWeb