Chamber of Graduated Surveyors
Menu

News

Меморандум за партньорство на професионалните организации и образователни институции в областта на геодезията, картографията и кадастъра

15.03.2022

С текста на Меморандума можете да се запознаете на следния линк :

http://kig-bg.org/webroot/files/Documents/file/Memorandum%20za%20satrudnichestvo_m.03_2022.pdf

Copyright © 2023 Chamber of Graduated Surveyors

Web design: DesignMeWeb