Chamber of Graduated Surveyors
Menu

News

Общо събрание на КИГ за 2020 година

25.02.2020

 

Във връзка с чл. 14, ал. 2 от Устава на Камарата на инженерите по геодезия, насрочвам редовно Общо събрание на Камара на инженерите по геодезия (КИГ), което ще се проведе на 27 Март 2020 г. в с. Арбанаси, общ.Велико Търново , Парк-хотел „Арбанаси“, ул. „Капитанска“ № 7 от 12.00 часа.  При липса на кворум събранието ще се проведе от 13.00 часа.

 

 Дневен ред

 1. Приемане на Отчет на Управителния съвет на КИГ ;

2. Приемане на Отчет на Контролния съвет ;

3. Приемане на Отчет на Комисията по професионална етика ;

4. Приемане на бюджет на КИГ за 2020 г. и отчет за извършените разходи на Управителния съвет  ;

5. Приемане на програма за дейността на КИГ за 2020 г. ;

6. Обсъждане на членството на КИГ в КРИБ ;

7. Разни .

 

Инж. Златан Златанов

 Председател на Камара на инженерите по геодезия

 

Copyright © 2024 Chamber of Graduated Surveyors

Web design: DesignMeWeb