Chamber of Graduated Surveyors
Menu

News

Предстоящо провеждане на Обучителен курс, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР

28.04.2022

На заседание на Управителния съвет на КИГ, проведено на 18.02.2022 г., бе взето решение да се проведе ОБУЧИТЕЛЕН КУРС , съгласно  чл. 20, ал. 4 от ЗКИР, в гр. София в началото на м. Юни / 2022 г. по програма , одобрена от АГКК.

Приканваме всички желаещи да посетят курса, да изпратят имейл на ел.поща на Камарата : kamara@kig-bg.org,

за да заяват своето участие предварително, с цел предварителна информация за големината на залата, в която да се проведе курса.

Крайният срок за изпращане на уведомителните имейли е 10 Май 2022 г.

След тази дата всички, заявили участие, ще бъдат уведомени за мястото на превеждане на обучителнич курс.

Copyright © 2023 Chamber of Graduated Surveyors

Web design: DesignMeWeb