Chamber of Graduated Surveyors
Menu

News

Презентация "Използване на нови технологии в геодезията" - автор инж. Красимир Методиев

09.05.2023

На посочения линк можете да се запознаете с презентацията на инж. Красимир Методиев на тема "Използване на нови технологии в геодезията", представена на обучителния курс, проведен в гр. Пловдив в края на м. Март / 2023 г.

http://kig-bg.org/webroot/files/Documents/file/new_tech_in_geodesy.pdf

Copyright © 2023 Chamber of Graduated Surveyors

Web design: DesignMeWeb