Chamber of Graduated Surveyors
Menu

News

News

Latest news

06.10.2021

Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР

Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР...

17.09.2021

Промени в НАРЕДБА № РД-02-20-5 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

Промени в НАРЕДБА № РД-02-20-5 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ...

03.09.2021

Програма за провеждане на Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация - гр. Варна , 09-10.09.2021 г.

Програма за провеждане на Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация - гр. Варна , 09-10.09.2021 г....

03.09.2021

Относно : Прекратяване записването за обучителен курс в гр. Варна , 09-10.09.2021 г.

Във връзка със Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на министъра на здравеопазването...

10.08.2021

Писмо до инж. Даниел Панов - Председател на УС на Национално сдружение на общините в Република България

Писмо до инж. Даниел Панов - Председател на УС на Национално сдружение на общините в Република България...

10.08.2021

Относно : Провеждане на обучителен курс във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена от АГКК.

Провеждане на обучителен курс във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена от АГКК....

06.07.2021

Презентации от Обучителен курс, съгласно чл.20, ал.4 от ЗКИР

Презентации от Обучителен курс, съгласно чл.20, ал.4 от ЗКИР...

22.06.2021

Относно прекратяване регистрация за Обучителен курс

Относно прекратяване регистрация за Обучителен курс...

21.05.2021

Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР

Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР...

12.05.2021

Общо събрание на КИГ

Насрочено Общо събрание на КИГ на 18.06.2021 г. в гр. Хасково...

21.04.2021

Становище на КИГ относно Проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР

Становище на КИГ относно Проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР...

26.03.2021

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 - 5 / 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 - 5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрал...

22.03.2021

Световен ден на геодезиста - 21 Март 2021 г.

Поздравително писмо от Председателя на Управителния съвет на КИГ инж. Златан Златанов по случай Световния ден на геодезиста 21 Март 2021 г....

01.02.2021

Писмо до Президента на Р България г-н Румен Радев

Относно Закон за изменение и допълнение на ЗУТ, приет на второ четене от Народното събрание на 27.01.2021 г....

20.11.2020

Декларация и споразумение за сътрудничество.

Декларация и споразумение за сътрудничество....

20.11.2020

Провеждане на Общо събрание на КИГ на 04.12.2020 г. в гр. София

Провеждане на Общо събрание на КИГ на 04.12.2020 г. в гр. София...

11.03.2020

Относно провеждане на Общо събрание на КИГ

Отменя се провеждането на планираното Общо събрание на КИГ на 27 Март 2020 г. в Арбанаси....

25.02.2020

Общо събрание на КИГ за 2020 година

Във връзка с чл. 14, ал. 2 от Устава на Камарата на инженерите по геодезия, насрочвам редовно Общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия ....

18.12.2019

Презентации от АГКК във връзка с промени в нормативната уредба

Презентации от АГКК във връзка с промени в нормативната уредба...

17.12.2019

Протокол от проведена среща с АГКК на 03.12.2019 г.

Протокол от проведена среща с АГКК на 03.12.2019 г....

Page 3 of 8, showing 20 record(s) out of 156 total

Copyright © 2024 Chamber of Graduated Surveyors

Web design: DesignMeWeb