Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР

06.10.2021

Камара на инженерите по геодезия организира провеждане на обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена от АГКК.

Дата и място на провеждане  : 04-05 Ноември 2021 г., Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ - гр. Велико Търново, бул. „Васил Левски“ 4.

Такси за участие :

1. За членове на КИГ за 2021 година крайна такса в размер на 78.00 лв.  ;

2. За всички останали, които не членуват в КИГ през 2021 година крайна такса в размер на 156.00 лв.

Таксите за участие следва да бъдат преведени по банков път по сметката на КИГ в УниКредит Булбанк :

IBAN : BG91 UNCR 7527 1066 7395 18

BIC   : UNCRBGSF

Ако таксата се заплаща от физическо лице, в платежния документ посочете три имена на лицето/лицата, за което/които е плащането .

Ако таксата се заплаща от Фирма/ЮЛ, посочете в основанието три имена на лицето/лицата, за което/които е плащането.

Всички участници се регистрират с попълване на "Форма за регистрация" :                                                                                                                                                                                                               http://kig-bg.org/subscription-forms,                                                                                                                                                                                                                                                                            в която се вписват данни за физическото или юридическото лице /фирма , което ще участва в обучителния курс.                                                                                                                               Данните от "Форма за регистрация"  ще се използват за издаване на фактура след получаване на плащането.

 

Краен срок за записване за участие в обучителния курс и за плащане на таксата - 31.10.2021 г. или до запълване капацитета на залата. След тази дата документи няма да се обработват.

В ТАКСАТА ЗА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС НЕ СЕ ВКЛЮЧВА НОЩУВКА ! КАМАРАТА НЕ ОРГАНИЗИРА ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ !

Повече информация, както и формуляра за регистрация, може да намерите на официалната страница на КИГ .

 

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb