Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Обучителни курсове за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР

28.06.2023

Камара на инженерите по геодезия организира провеждане на обучителни курсове за поддържане и повишаване на професионалната квалификация във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР по програма, одобрена от АГКК.

Първият курс ще се проведе в гр. Велико Търново на 31 Август – 01 Септември 2023 г.

Вторият курс ще се проведе в гр. Варна на 13-14 Октомври 2023 г. във Фестивален конгресен център – Варна.

Очаквайте подробна информация за лекторите и програмата на официалната страница на КИГ :

Камара на инженерите по геодезия | Pages (kig-bg.org)

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb