Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Отговор от МРРБ по въпросите кой може да изработва ПУП

20.11.2019

 

Получен в НСОРБ отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството и приложението към него по казуса с правоспособността на проектантите на устройствени планове. Повече информация можете да намерите в прикачения файл.

http://kig-bg.org/webroot/files/Documents/file/Otgovor_MRRB.pdf

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb