Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

П Р О Г Р А М А за научно-техническите прояви през месец ЯНУАРИ 2017 година

01.01.2016

П Р О Г Р А М А
за научно-техническите прояви през месец ЯНУАРИ 2017 година

№ Дата, час, място Вид на проявата ТЕМА Организатор
1 04.01.2017г., 17.30ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на геодезиста и земеустроителя РС на геодезистите и земеустроителите
2 05.01.2017г., 16.00ч., зала5, ДНТ Клуб Клуб на специалистите от земеделието РНТС на специалистите от земеделието
3 05-25.01.2017г. Срещи Методична помощ на колежи и професионални гимназии в региона при обучение на специалисти по хранително-вкусовата промишленост и храненето. РНТС по хранителна промишленост
4 10-20.01.2017г. Обсъждане Организиране и участие на членовете на РНТС по хранителна промишленост в Младежки форуми, 2017 РНТС по хранителна промишленост
5 10.01.2017г., 17.00ч., зас. зала 3, ДНТ Клуб Клуб на специалистите по водно дело ТО на НТС по водно дело
6 10-20.01.2017г. Обсъждане Организиране и участие на членовете на РНТСМ в Младежки форуми по машиностроене, 2017 РНТС по машиностроене
7 10.01.2017г., 18.00ч.,
зала 5, ДНТ Семинар „Енергийна ефективност - тенденции” ТНТС на енергетиците
8 11.01.2017г., 16.00ч.,
УХТ Клуб Младежки клуб по машиностроене РНТС по машиностроене
9 11.01.2017г., 16.00ч.,
УХТ Клуб Клуб на специалистите по хранителна промишленост. Обсъждане дейността на съюза през 2016г. РНТС по хранителна промишленост
10 12.01.2017г., Франкфурт Научно-техническо пътуване „Международен панаир за интериорен и домашен текстил” РНТС по текстил, облекло и кожи
11 12.01.2017г., 17.30ч.,
зала 5, ДНТ Кръгла маса „Проблеми на професионалното образование. Дуална система” РНТС по лесотехника, ПГВАД „Христо Ботев”
12 17.01.2017г., 17.00ч.,
зас. зала 3, ДНТ Семинар „Креативност и изобретателност” РНТС на изобретателите
13 17.01.2017г., 17.00ч., зала 5, ДНТ Заседание Заседание на Управителния съвет на РНТС на химиците РНТС на химиците
14 19.01.2017г., 16.00ч., ДНТ Обсъждане Организиране дейността на Съюза за изпълнение плана за научно - технически изяви през годината РНТС по текстил, облекло и кожи
15 20.01.2017г., 11.00ч., КТИ Семинар „Актуални теми в Данъчно законодателство за 2017 г.” РС на икономистите
16 24.01.2017г., 17.00ч.,
зас. зала 3, ДНТ Клуб Клуб на електроспециалиста РО на Съюза по електроника, електротехника и съобщения
17 24.01.2017г., 17.30ч., зала 5, ДНТ Клуб Клуб на еколога РНТС по лесотехника
18 26.01.2017г., 10.00ч., зала 6, ДНТ Обсъждане „Научно - изследователска дейност на ИТТИ - достижения, иновации и перспективи” РНТС на специалистите от земеделието, ИТТИ
19 26.01.2017 г. 17.00 ч. зала 5 Клуб Клуб по автоматика и информатика РС по автоматика и информатика
20 27.01.2017г., 10.00ч., зала 6, ДНТ Обсъждане „Резултати и постижения на ИРГР Садово през 2016 година” РНТС на специалистите от земеделието, ИРГР Садово
21 29.01.2017г., 10.00ч., ДНТ Клуб Клуб на специалиста от леката промишленост РНТС по текстил, облекло и кожи
22 всяка събота, 15.00ч.,
зала 6, ДНТ Клуб Клуб „Космос” РНТС по транспорта

Copyright © 2023 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb