Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Подновяване на членство и правоспособност за 2020 година

05.12.2019

Съгласно взето решение на заседание на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия, при подновяване на членство и правоспособност за следващата година, не се попълват и изпращат до КИГ следните документи : заявление за продължаване на членство и правоспособност, декларация за съгласие за обработка на лични данни, копие от засраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ . Справка можете да направите в протокола от заседанието , който е публикуван на официалната страница на КИГ - Протокол 44 от 29.11.2019 г. в "Документи", "Заседания на УС" за 2019 година. Заплащането на такса по банков път е достатъчно за да се изготвят нужните документи.

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb