Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

ПОКАНА за среща на тема "Новости в нормативната база по отношение на кадастралните дейности в България"

26.11.2019

Камара на инженерите по геодезия, с любезното съдействие на ръководството на АГКК организира среща на тема "Новости в нормативната база по отношение на кадастралните дейности в България" , която ще се проведе на 03.12.2019 г. (вторник) от 13,00 ч. в Зала № 3 на ФНТС - гр. София, ул ."Г.С.Раковски" № 108, при следния дневен ред :

1. 13.00 - 14.00 ч. - Представяне на измененията в нормативната уредба.

2. 14.00 - 15.00 ч. - Отговори на получени въпроси до 22.11.2019 г.

     15.00 - 15.30 ч. - Кафе-пауза

3. 15.30 - 16.30 ч. - Разисквания .

Лектори на срещата : Представители на АГКК

Регистрация от 12.30 - 13.00 часа . 

За въпросите, които ще бъдат разгледани на срещата, можете да намерите информация в нашия сайт в секция "Документи" , "Други" за 2019 година.

Copyright © 2021 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb