Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Презентации от АГКК във връзка с промени в нормативната уредба

18.12.2019

 

Промени в ЗКИР  ;  Наредба № 3 за водене и съхраняване регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра ;  Наредба № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ ; Изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 / 11.10.2016 г. - цялата информация в линка .http://kig-bg.org/documents/index/4

 

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb