Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Презентации с автор инж. Светла Кутлева, началник СГКК гр. Бургас, представени на обучителен курс в гр. Бургас

28.03.2022

Със съдържанието на презентациите можете да се запознаете в секция "Документи", "Други" или на посочения по-долу линк.

Презентациите са на тема : 

1. Наредба №РД-02-20-4/2016 г. за предоставяне на услуги от КККР

2.  Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР)

3. Поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри

4. Създаване и поддържане на специализирани карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и ал.5 от ЗУЧК

 http://kig-bg.org/documents/index/4

 

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb