Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Презентацията на Иван Карчев - експерт по тестване на софтуер в АГКК

15.06.2022

С презентацията На Иван Карчев, представена на Обучителен курс за повишаване на професионалната квалификация на правоспособните лица по кадастър, съгласно чл.20, ал.4 от ЗКИР, проведен в гр. София на 09-10 Юни 2022 г., можете да се запознаете в секция "Документи", "Други" или на следния линк :

Камара на инженерите по геодезия | Документи (kig-bg.org)

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb