Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Програма на Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР - гр. Пловдив, 30-31 Март 2023 г.

14.03.2023

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС

Съгласно чл. 20 ал. 4 от ЗКИР

30-31.03.2023 г. гр. Пловдив, Дом на науката и техниката, ул. Гладстон №1

Лектори:

инж. Красимир Методиев

инж. Никола Бадев, началник на СГКК – гр. Пловдив

Румен Исов, юрист в СГКК, гр. Пловдив

доц. д-р инж. Николай Димитров,р-л Департамент Геодезия

Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН

 

30.03.2023 г. (четвъртък)

9.00ч. – 9.30 ч. Регистрация

 

30.03.2023 г. СЕСИЯ I  (9.30ч.-11.00 ч.)

 

Лектор:           инж. Красимир Методиев

 

Използване на нови технологии в геодезията

·        Въведение

·        Исторически сведения

·        Основни понятия във фотограметрията

·        Елементи на безпилотните системи

·        Видове дронове

·        Ползи от използването на дронове

·        Недостатъци при използването на дронове

·        Създаване на план за летене

·        Заснемане от въздуха

 

 

11.00 ч.-11.15 ч. Кафе пауза

 

30.03.2023 г. СЕСИЯ II   (11.15ч.-12.30ч.)

 

Лектор:           инж. Красимир Методиев

 

Използване на нови технологии в геодезията

·        Обработка на снимките

·        Съвместяване на данни от различни източници

·        Приложение на създадените модели в кадастъра

·        Нормативна уредба при използването на дронове

·        Лазерни сканиращи системи LIDAR

·        Други приложение на 3D моделите

·        Виртуална геодезия и добавена реалност

·        Дискусия

 

 

 

30.03.2023 г. СЕСИЯ III   (13.30ч.-14.30ч.)

Лектор:           инж. Никола Бадев

Началник СГКК – гр. Пловдив

 

Съдържание на КККР

Създаване на КККР

Поддържане на КККР – видове изменения и основания

Установяване на непълнота или грешка в КККР

Изработване на проект за изменение на КККР

- за отстраняване на непълнота или греша

- при делба на ПИ

- при разделяне или обединяване на ПИ

Нанасяне и поправка на сгради

Нанасяне и поправка на самостоятелни обекти

Изменения в кадастралния регистър

 

 

 

14.45 ч.-15.00 ч. Кафе пауза

 

 

30.03.2023 г.  СЕСИЯ IV    (15.00ч.-16.00 ч.)

Лектор:           инж. Никола Бадев

Началник СГКК – гр. Пловдив

 

Установяване на явна фактическа грешка

Изработване на проект за отстраняване на явна фактическа грешка

Одобряване на проекта

Комбинирани скици – съдържание, начини за изработване, приложение

 

 

31.03.2023 г. (петък)

 

9.00ч. – 9.30 ч. Регистрация

 

31.03.2023 г. СЕСИЯ V  (9.30ч.-11.00 ч.)

 

Лектор:           Румен Исов

Юрист в СГКК – гр. Пловдив

 

Актуални проблеми на административния процес по изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри по Закон за кадастъра и имотния регистър и Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри 1-ва част

 

11.00 ч. – 11.15 ч. Кафе пауза

 

31.03.2023 г. СЕСИЯ VI   (11.15ч.-12.30ч.)

Лектор:           Румен Исов

Юрист в СГКК – гр. Пловдив

 

Актуални проблеми на административния процес по изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри по Закон за кадастъра и имотния регистър и Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри 2-ра част

 

 

31.03.2023 г.  СЕСИЯ VII   (13.30 ч.-14.45ч.)

 

Лектор:           доц. д-р инж. Николай Димитров

р-л Департамент Геодезия

Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН

 

 

Геодезическа основа на създаване на кадастрална карта.

Нормативни документи, използвани координатни системи и изменения поради движенията на земната кора.

 

14.45 ч. – 15.00 ч. Кафе пауза

31.03.2023 г. СЕСИЯ VIII    (15.00 ч.-16.00ч.)

Лектор:           доц. д-р инж. Николай Димитров

р-л Департамент Геодезия

Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН

 

RTK приложения в единичен и мрежови режим, както и подходящите условия и възможните ограничения за прилагането им.

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb