Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Програма за провеждане на Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация - гр. Варна , 09-10.09.2021 г.

03.09.2021

В прикачения файл можете да се запознаете с Програмата за провеждане на Обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация в гр. Варна, във Фестивален и конгресен център, район „Одесос”, бул. Сливница”, № 2-6, 

на 09-10.09.2021 г., съответно за Зала № 4 и Зала № 5 :

http://kig-bg.org/webroot/files/Documents/file/Programa_Varna_zala_4_zala_5.pdf

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb