Камара на инженерите по геодезия
Меню

Новини

Протокол от проведено Общо събрание на КИГ на 07 Април 2023 г. в гр. София

24.04.2023

Със съдържанието на протокола от Общото събрание на КИГ, проведено на 07 Април 2023 г. в гр. София, можете да се запознаете на следния линк :

http://kig-bg.org/documents

Copyright © 2024 Камара на инженерите по геодезия

Web design: DesignMeWeb